50 największych banków w Polsce 2015: Pożegnanie kryzysu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.06.foto.078.a.400xW kwietniu wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął wartość - 10,9 pkt., najwyższą od września 2008 r., czyli od czasu, gdy jeszcze nie zaczęliśmy odczuwać skutków globalnego kryzysu gospodarczego, a polska gospodarka jeszcze kwitła i rosła w tempie sięgającym 5-6 proc. Czy to oznacza, że wreszcie żegnamy kryzys?

Kuba Wołosowski

W jakimś stopniu potwierdzają to dane BIG InfoMonitor, z których wynika, że na koniec grudnia 2014 r. łączna kwota przeterminowanego zadłużenia wyniosła w naszym kraju 40,94 mld zł. W czasie 12 miesięcy wzrosła o 1,1 mld zł i, jak wynika z danych firmy, był to najmniejszy roczny przyrost od 7 lat.

W ciągu całego 2014 r. przybyło 60 tys. dłużników w bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich i obecnie jest ich o 3 proc. więcej niż rok temu. Dla porównania w całym 2013 r. w bazach znalazło się 55 tys. takich osób.

Swoich zobowiązań nie płaci terminowo 2,38 mln Polaków. W IV kw. 2014 r. odnotowano spadek kwoty całkowitego zadłużenia Polaków – od września do grudnia przeterminowane długi zmalały o ponad 613 mln zł. To pierwsza taka sytuacja od III kw. 2013 r.

Najbardziej zadłużonymi regionami kraju pozostają Śląsk i Mazowsze. Jak wskazują dane, 7,5 proc. mieszkańców woj. śląskiego nie spłaca zobowiązań na łączną kwotę 7,64 mld zł. W Mazowieckiem problem przeterminowanego zadłużenia dotyka 5,7 proc. mieszkańców. Zmiana nastąpiła na trzecim miejscu najbardziej zadłużonych 2015województw. Awansował na nie, z czwartego miejsca, Dolny Śląsk, który wyprzedził Wielkopolskę.

W woj. dolnośląskim długów o wartości 3,44 mld zł nie spłaca 7,2 proc. mieszkańców. Niezmiennie najlepiej w tym zestawieniu wypada woj. świętokrzyskie z najniższą kwotą całkowitego zadłużenia, ale także z niemal najniższym udziałem dłużników w ogóle mieszkańców, który wynosi obecnie 3,9 proc. Jeśli chodzi o udział osób z przeterminowanym zadłużeniem, w najlepszej sytuacji jest Podkarpacie, w którym jedynie 3,5 proc. mieszkańców nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Łączna kwota zaległości najbardziej zadłużonych osób wszystkich województw w Polsce to prawie 405 mln zł, niecały 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków.

Na pierwszym miejscu znajduje się mieszkaniec Mazowsza, którego łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 117 mln zł. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z woj. lubelskiego, jest już ponad dwa razy mniejsza i wynosi prawie 56 mln zł. Przeterminowane zaległości finansowe najbardziej zadłużonej osoby w Dolnośląskiem to ponad 51 mln zł. Zajmuje ona trzecie miejsce wśród rekordzistów wszystkich województw.

We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są głównie niespłacone kredyty i pożyczki. Raport InfoDług powstaje dzięki informacjom zgromadzonym przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, danym z bazy Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport o profilu nierzetelnych konsumentów oraz ich zaległych zobowiązaniach, który pokazuje podział na województwa, wiek i płeć dłużników. Raport sporządzono zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W przypadku informacji przekazanych przez kredytodawców lub dostawców usług masowych są to długi przekraczające 200 zł i przeterminowane powyżej 60 dni. W przypadku informacji przekazanych przez konsumentów – potwierdzone tytułem wykonawczym. Raport publikowany, co kwartał, ukazał się po raz pierwszy w sierpniu 2007 r.

Z danych bankowych wynika, że prawie 95 proc. Polaków spłaca zobowiązania terminowo, budując swoją pozytywną historię kredytową oraz wiarygodność finansową. Istnieje jednak wśród konsumentów grupa klientów podwyższonego ryzyka, która czasowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Przeciętna sytuacja statystycznego Polaka

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Millward Brownna zlecenie Grupy KRUK wynika, że aż dwie trzecie Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną. Ich miesięczne dochody pokrywają się z wydatkami, co oznacza, że ta grupa nie gromadzi żadnych oszczędności. Zaledwie 13 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ich wydatki przewyższają zarobki. 17 proc. badanych ocenia swoją sytuację finansową jako pozytywną, nie mają zaległości z płatnościami i udaje im się na bieżąco odkładać pieniądze na przyszłość.

Najczęstsze koszty ponoszone przez Polaków to wydatki na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie czy ubrania. Na drugim miejscu znalazły się wydatki związane z domem – czynsz, opłaty za ogrzewanie, prąd, wodę oraz gaz. Na trzecim – comiesięczne rachunki za telefon, telewizję czy internet. Polacy pokrywają je w ponad 90 proc. z comiesięcznych dochodów (pensja, emerytura ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI