50 największych banków w Polsce 2015: Koniec BTE – co w zamian?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.06.foto.089.a.400xCzy kupując auto na raty, będziemy musieli wcześniej zahaczyć o notariusza? Kiedy bank zdecyduje się na zabezpieczenie kredytu wekslem? Czy po kilkunastu latach niebytu na polski rynek powrócą żyranci? Takie pytania rodzą się po kwietniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującym zasadność wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE).

Jedno jest pewne: na wypracowanie i wdrożenie w życie rozwiązań gwarantujących skuteczną ochronę depozytów bankowych – bo do tego de facto sprowadzała się rola BTE – mamy najwyżej rok. Najwyżej – gdyż już dziś niektóre sądy odmawiają wystawienia zakwestionowanych przez trybunał, choć wciąż w pełni zgodnych z prawem, tytułów wykonawczych.

Wbrew często spotykanym opiniom, świat bez BTE bynajmniej nie musi okazać się przyjaźniejszy dla klienta banków. Przede wszystkim, wierzytelności bankowe z reguły mają charakter bezsporny. W konsekwencji dla solidnego klienta istnienie bankowego tytułu egzekucyjnego było praktycznie bez znaczenia – a ci niespłacający rat w terminie należą do zdecydowanej mniejszości. Po drugie, nawet w tej ostatniej grupie nie każde opóźnienie w spłacie kredytu kończyło się automatycznym wystawieniem tytułu egzekucyjnego przez bank. Lwią część spóźnionych kredytobiorców stanowią osoby określane przez banki jako tzw. slow payers – czyli osoby spłacające raty regularnie, acz z niedużym opóźnieniem. W takim przypadku utrzymanie wiernego, choć niesfornego klienta z reguły okazywało się bardziej opłacalne aniżeli radykalne kroki w postaci wystawienia BTE.

Weksel, czyli sposób na małe kredyty

Co się stanie w wyniku likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego? Niezależnie jaki instrument nie zostałby wprowadzony, w mniejszym lub większym stopniu obciąży on wszystkich klientów banków – i to zarówno finansowo, jak też, co gorsza – czasowo. O ile zaciąganie kredytu hipotecznego czy inwestycyjnego z reguły wiązało się z szeregiem czynności urzędowych, to w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego czy zakupu na raty wszyscy oczekujemy decyzji w 15 minut. Trudno też oczekiwać, że w miejsce BTE nie pojawi się nic – w obliczu współczesnych wymogów płynnościowych zdanie się przez bank na łaskę i niełaskę sądownictwa cywilnego mogłoby stanowić zagrożenie dla sprostania wymogom nadzorcy.

Najprostszym z instrumentów, którego wykorzystanie już zapowiedziały banki, jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Sugestia, aby to właśnie ten instrument stał się podstawową formą zabezpieczenia kredytów, znalazła się zresztą w stanowisku Trybunału Konstytucyjnego. Banki, poza BTE, dysponują szerokim zestawem środków zabezpieczenia kredytów w szczególności wekslem, który może stać się podstawą wydania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI