50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wierzyciele zyskaja na zmianie przepisów postępowania cywilnego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wierzyciele zyskają na zmianie przepisów postępowania cywilnego Postępujące zmiany technologiczne i zwiększająca się informatyzacja życia publicznego wymagają od ustawodawcy dostosowywania przepisów postępowania cywilnego do nowych realiów.

Michał Rączkowski, Wspólnik Zarządzający, RKL Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spotka Jawna

Mariusz Grzywa, Aplikant adwokacki, RKL Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spotka Jawna

Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego. Kolejne nowelizacje odnosiły się głównie do postępowania sądowego, niejako pomijając etap egzekucyjny, który w dalszym ciągu odbywał się według zasad sprzed kilkudziesięciu lat. Aktualnie opracowywany projekt ustawy m.in. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który w najbliższym czasie winien zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów (numer projektu UA28), obejmuje również to stadium dochodzenia należności. Poza ważnymi modyfikacjami, związanymi z komputeryzacją postępowania, przedmiotowa nowelizacja zawiera szereg zmian, które w znacznym stopniu mogą prowadzić do skuteczniejszego i szybszego odzyskiwania wierzytelności.

Informatyzacja procedury cywilnej może wiązać się nie tylko z większą ekonomiką procesową, ale także z poprawą efektywności pracy sądów i komorników, niejednokrotnie obłożonych pracą ponad miarę. Obecnie, w ramach postępowania egzekucyjnego, wystąpienie do komornika drogą elektroniczną możliwe jest wyłącznie w momencie składania wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Po tym egzekucja prowadzona jest w sposób standardowy – dokonywanie czynności i wymiana korespondencji następuje w formie papierowej.

Poprzez postulowane zmiany ma nastąpić rozszerzenie możliwości korzystania z drogi elektronicznej.

Licytacja elektroniczna

Niewątpliwie korzystną zmianą może być wprowadzenie odrębnego rozdziału regulującego sprzedaż ruchomości dłużnika w drodze licytacji elektronicznej. Regulacje zawarte w art. 8791 i nast. kpc mają prowadzić do zwiększenia szybkości i skuteczności sprzedawanych rzeczy (wyłącznie ruchomości), przyjednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych. Do tego rodzaju licytacji stosowane będą przepisy o zwykłej licytacji, z odrębnościami wynikającymi z nowego rozdziału.

Licytacja elektroniczna będzie się odbywała na wniosek wierzyciela, zgłoszony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji – nigdy z urzędu. Przesłankąjej dopuszczalności będzie oddanie zajętej ruchomości pod dozór osoby innej niż dłużnik.

W innym wypadku dłużnik mógłby podejmować czynności utrudniające, lub nawet uniemożliwiające, wydanie tak sprzedanej rzeczy.

W tym miejscu należy wskazać na niejasności związane z zagadnieniem do stępu do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego ma się odbywać sprzedaż. Mianowicie, zgodnie z treścią postulowanego art. 8794 § 3 kpc, „dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną zapewnia się w sądach rejonowych”. Takie brzmienie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI