50 Największych Banków w Polsce – 2014: Mechaniczna likwidacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W drugiej połowie maja przedstawiciele 26 krajów Unii Europejskiej podpisali umowę międzyrządową, która wytycza zasady działania wspólnego funduszu likwidacyjnego. Tym samym proces tworzenia ram prawnych unii bankowej został zakończony. Jak przekonuje komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier, to najbardziej ambitny unijny projekt od czasów wprowadzenia euro. Rozmach tego projektu najwidoczniej nie przekonał Szwecji i Wielkiej Brytanii, które się z niego wyłamały.

Justyna Patynowska

Dokument ma charakter uzupełniający. Bazą dla niego jest przyjęte w połowie kwietnia przez Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM). Wspólny nadzór finansowy ma być pierwszym, a SRM drugim filarem unii bankowej. Zadaniem wspólnotowego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków jest uchronienie podatników przed obciążaniem ich kosztami ratowania upadających banków, tak jak to miało miejsce po kryzysie 2008 r.

Kraje Unii Europejskiej przystały na to, by fundusz upadłościowy dla unijnych banków był gromadzony stopniowo przez kolejnych osiem lat. Jego wartość ma docelowo wynieść co najmniej 1 proc. gwarantowanych depozytów. Szacuje się, że będzie to kwota 55 mld euro. Zgodnie z umową międzyrządową składki będą pobierane od banków przez władze krajów uczestniczących, a te potem będą przekazywać je do funduszu. Początkowo środki będą gromadzone „w kopertach” (termin ukuty podczas negocjacji – przyp. red.) przypisanych do poszczególnych krajów. Po ośmiu latach staną się jednak środkami wspólnymi. W pierwszym roku uwspólnotowione zostanie 40 proc. zgromadzonych środków, w drugim roku – kolejne 20 proc., a reszta – stopniowo przez sześć kolejnych lat. Składki, jakie będą musiały płacić banki, będą obliczane proporcjonalnie do kwoty ich zobowiązań oraz do profilu ryzyka.

Umowa pozatraktatowa

Zasady funkcjonowania funduszu likwidacyjnego dla banków nie zostały ujęte w traktatach unijnych, a w odrębnej umowie międzyrządowej za sprawą nacisków Niemiec, które przekonywały, że to najbardziej odpowiednia forma do utworzenia takiego instrumentu. Zdaniem konstytucjonalistów traktat unijny nie daje wystarczającej podstawy prawnej do utworzenia wspólnego funduszu ratunkowego dla banków i niemiecki trybunał konstytucyjny zakwestionowałby decyzje UE w tej sprawie.

Do unii bankowej zaproszono także kraje spoza strefy euro, w tym Polskę, ale postanowienia umowy będą je obowiązywać dopiero wówczas, gdy przystąpią one do wspólnego nadzoru bankowego i mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Wspólny mechanizm upadłościowy ma wejść w życie za pół roku – 1 stycznia 2015 r. Funkcje likwidacyjne i mechanizm strat wierzycieli (bail-in) zaczną być stosowane rok później – od 1 stycznia 2016 r.

W będącej częścią umowy specjalnej deklaracji kraje przystępujące do unii bankowej potwierdziły, że zgodnie z dyrektywą w sprawie restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) będą stosować zasadę bail-in. Koszty upadku i restrukturyzacji banku ponosić będą akcjonariusze i niektórzy wierzyciele.

Siła sprawcza EBC

Rozporządzenie w sprawie wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM) zostało przyjęte przez Parlament Europejski. Jeżeli więc bank napotka ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI