50 Największych Banków w Polsce – 2014: Krajowe systemy płatności z udziałem banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rynek kart płatniczych i płatności mobilnych w Polsce należy do najlepiej rozwiniętych na świecie. Obecnie prawie 90proc. użytkowanych kart płatniczych wyposażonych jest w standard EMV (chip), szybko rośnie liczba kart wyposażonych w technologię zbliżeniową. Telefonia komórkowa może dostarczyć infrastrukturę telekomunikacyjną do rozliczenia płatności praktycznie w dowolnej lokalizacji. Wiele podmiotów, nie tylko związanych z rynkiem finansowym, ma techniczne możliwości budowanie zależnych systemów płatności mobilnych.

Bohdan Szafrański

Trudno zaprzeczyć, że do obecnego poziomu naszego rynku przyczyniły się międzynarodowe organizacje kartowe Visa i MasterCard, udostępniając swoje rozwiązania i technologie. Wysokie opłaty interchange fee na pewno były dodatkowym atutem dla aktywnego działania na naszym rynku, na którym wolumen transakcji kartowych nie mógł się równać z osiąganym na rynkach w krajach zachodnich. Nie znaczy to, że również obecnie opłaty powinny pozostawać na wysokim poziomie. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych (Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1271) dotycząca opłaty interchange, która weszła w życie z początkiem tego roku, zachęca równocześnie do tworzenia nowych organizacji kartowych. Art. 38a ust. 3 ustawy zakłada wyłączenia spod obowiązku stosowania maksymalnej stawki opłaty interchange dla nowych organizacji kartowych. Może ona być wyższa w ciągu 3 lat od rozpoczęcia przez nią działalności. Nowa organizacja musi być niezależna od działających już na rynku.

Definicja krajowej transakcji płatniczej, którą reguluje ustawa, zakłada wymóg prowadzenia działalności na terytorium Polski. Na pewno w kontekście płatności mobilnych należy również brać pod uwagę regulacje prawne na poziomie unijnym, takie jak SEPA i PSD II. Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD) została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w marcu 2007 r. Jednak postęp technologiczny i zmiany na rynku spowodowały konieczność jej aktualizacji i 24 lipca minionego roku Komisja przedstawiła propozycję zmian (PSD II), łącznie z ustaleniami w sprawie opłat interchange przy wykonywaniu transakcjach kartowych. Na przełomie roku trwały prace w Parlamencie Europejskim i Radzie UE dotyczące PSD II oraz wysokości opłat interchange.

Z kolei 31 października 2016 r. minie termin dostosowania krajów spoza strefy euro do wymogów technicznych i handlowych związanych z poleceniem przelewu i zapłaty w euro. Dyrektywa PSD II ma uregulować i usprawnić płatności elektroniczne wykonywane bez użycia karty. Dostawcy takich usług będą podlegać identycznym regulacjom i nadzorowi, jak pozostałe instytucje płatnicze. Dyrektywa zwraca uwagę na obowiązek banków i pozostałych dostawców usług płatniczych do zwiększania bezpieczeństwa transakcji internetowych. Chodzi o zapewnienie skuteczniejszych sposobów autoryzacji klientów. Proponuje się obniżenie wkładu własnego konsumenta ze 150 do 50 euro w przypadku nieauto ryzowanych transakcji wykonanych do momentu zastrzeżenia karty płatniczej. To w wielu przypadkach konieczność modernizacji struktury teleinformatycznej. Przy tej okazji warto rozważać inwestycje w nowe platformy płatności.

Krajowe systemy płatności W tej chwili liczące się krajowe systemy płatności, w których uczestniczą w różnym stopniu banki, to: PeoPay, IKO i iKASA. System płatności mobilnych PeoPay udostępniony w połowie minionego roku przez bank Pekao S.A. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI