50 Największych Banków w Polsce – 2014: Egzamin poprawkowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki bardzo niechętnie przygotowują się do kolejnych testów obciążeniowych. Dotkną one między innymi banki systemowe, do których zaliczono PKO Bank Polski.

Krzysztof Maciejewski

Pod koniec maja europejskie banki zmierzyły się z kolejną serią stress testów. Tym razem sprawdzana była odporność na ostre załamanie koniunktury gospodarczej, warunki głębokiej recesji, gwałtowny wzrost bezrobocia, masową ucieczkę od obligacji i na zagrożenia finansowe płynące z Rosji. Europejski nadzór bankowy bardzo poważnie potraktował agresywne działania Władimira Putina wobec Ukrainy i ich potencjalny wpływ na europejskie rynki finansowe. Obecne stress testy są dużo bardziej złożone od tych z lat 2010-2011. Warto przypomnieć, że poprzednie w opinii analityków okazały się kompletnym fiaskiem. Cóż z tego bowiem, że część banków pomyślnie zdała egzamin, skoro niedługo potem trzeba je było ratować. Ale to tylko część całej układanki. Zaostrzenie wymagań ma związek także z powstającą unią bankową i przejęciem przez Europejski Bank Centralny nadzoru nad największymi unijnymi bankami. Aż 128 z nich zostaje teraz poddanych próbie. Według części specjalistów nawet co dziesiąty bank może mieć spore problemy z wypełnieniem wymagań testów. Wiadomo, że wyniki mają być opublikowane w październiku. Niektórzy uważają nawet, że pechowe instytucje, które nie przejdą pomyślnie finansowego egzaminu, czeka zagłada. Inni dodają z lekkim przekąsem, że banków i tak jest za dużo…

Cyryl i jego metody

Jak to wszystko będzie przebiegać? European Banking Authority (Europejski Urząd Bankowy) przedstawił 29 kwietnia 2014 r. metodologię oraz makroekonomiczne scenariusze dla prze prowadzanych w 2014 r. stress testów na europejskich bankach. Testy przeprowadzane obok procesu naprawy bilansów banków (asset quality review – AQR) mają pozwolić na zidentyfikowanie pozostałych zagrożeń oraz na zwiększenie transparentności. Zaproponowana przez EBA metodologia zostanie wykorzystana przez wszystkie właściwe organy nadzoru w państwach członkowskich. Dzięki temu uzyskane rezultaty pozwolą na porównanie stanu sektorów bankowych w poszczególnych krajach. Temu samemu mają służyć ujednolicone scenariusze przygotowane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. –

Przygotowana przez EBA metodologia stress testów zapewni solidne i skuteczne narzędzie dla organów nadzoru w celu wyeliminowania pozostającej luki w sektorze bankowym – powiedział członek EBA Andrea Enria. Jego zdaniem, pełna transparentność będzie kluczowa dla wiarygodności badania. Przedstawiciel EBA wyraził także nadzieję, że testy pokażą, jak podejmowane ostatnio przez banki UE wysiłki przynoszą rezultaty, a także stanowić będą wspólne ramy dla dalej podejmowanych kroków.

Opracowana metodologia i założenia pokrywają bardzo różnorodny obraz ryzyk, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI