50 Największych Banków w Polsce – 2014: Dlaczego przy tak dużej ilości informacji ciągle brakuje nam wiedzy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.06.foto.106.150xInformacja jest narzędziem generującym wiedzę, ale nie jest samą wiedzą. Jak zatem skutecznie pozyskać wartościowe informacje, przetworzyć je i otrzymać wiedzę? Wiedzę, którą możemy wykorzystać we współpracy z klientami, której możemy użyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej albo taką, dzięki której zwiększymywłasne szanse lub ograniczymy ryzyko?

Marcin Dziuba, Ekspert w obszarze analizy procesów biznesowych sektora bankowego, doświadczony trener i manager. Obecnie Architekt rozwiązań biznesowych w firmie VSoft SA.

Wiedza, obok ziemi, kapitału i pracy jest czynnikiem produkcji, który decyduje o przewadze konkurencyjnej danej jednostki. W dobie New Economy zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Często jednak wyodrębnienie istotnych informacji z natłoku danych pochodzących z otoczenia stanowi poważny problem. Kluczową umiejętnością jest wyłowienie informacji istotnych, możliwie jak najdokładniejszych, i to w czasie umożliwiającym podjęcie trafnej decyzji.

Na przykładzie banku prześledźmy ścieżkę, jaką muszą pokonać dane, aby zwiększyć efektywność działań podejmowanych w tej instytucji.

Dane W trakcie przygotowywania oferty, oceny wniosku, monitorowania lub windykacji klienta bank może wykorzystywać dane pochodzące z wewnętrznych baz lub źródeł ogólnodostępnych, przeważnie publikowanychwintemecie

Do źródeł danych przydatnych w branży bankowej zaliczamy między innymi:

 • Bazy wewnętrzne zawierające obroty na rachunku, stopień wykorzystania przy znanych limitów czy opóźnienie w spłacie zobowiązań.
 • Krajowy Rejestr Sądowy dostarczający podstawowych danych o firmie, relacjach kapitałowych i organizacyjnych, złożonych sprawozdaniach i opiniach biegłego rewidenta.
 • Centralną Ewidencję i Informację o Działal- nościGospodarczej (CEIDG) dostarczającą informacji o branży, w której klient działa oraz informacji o statusie prowadzonej działalności.
 • Biura Informacji Gospodarczej dostarczające informacji o zaleganiu (bądź nie) przez osoby i firmy z płatnościami na rzecz innych podmiotów.
 • Biuro Informacji Kredytowej pokazujące historię kredytową klienta.
 • Gieldywierzytelności zawierające informacje o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż.
 • Bazy przetargów z informacjami o firmach, które wygrały przetarg/przetargi.
 • Strony rządowe mówiące o dotacjach przyznanych poszczególnym jednostkom w ramach funduszy UE.
 • Bazy licytacji komorniczych dostarczające informacji o nieruchomościach wystawionych na sprzedaż.
 • Wyszukiwarki internetowe umożliwiające monitorowanie wydarzeń, materiałów prasowych oraz opinii publikowanych w sieci na temat firmy/osoby.

Informacje

Na przykładzie powyższej listy widzimy, że dane możemy czerpać automatycznie z różnych źró-deł. Abyjednak stały się one informacją, muszą być odpowiednio połączone, przefiltrowane

i zagregowane. Dzienne obroty na rachunku nie niosą informacji. Informacjąjest suma obrotów w danym miesiącu czy w ciągu ostatnich 90 dni. Poziom przychodów ze sprzedaży nie mówi nic o kondycji przedsiębiorstwa, dopiero wykorzystanie analizy wskaźnikowej może przedstawić właściwy obraz firmy.

[alebankmodule origin="sms-dostep" ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI