50 Największych Banków w Polsce – 2014: Bankowa witalność

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.06.foto.022.400xRok 2013 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla banków. Znowu osiągnięte zostały rekordowe wyniki - tym razem przy spadających przychodami Banki kolejny raz udowodniły, że są bardzo dobrze przygotowane na stojące przed nimi wyzwania. Racjonalizacja kosztów i restrukturyzacja, która jest już stałym elementem krajobrazu bankowego przynosi pozytywne efekty i pokazuje witalność sektora w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Grzegorz Elaniuk

Spadające stopy procentowe to nie tylko mniejsze przychody, ale również spadające koszty odsetkowe. Rok 2014 przynosi kolejne wyzwanie dla sektora związane z obniżeniem opłat in- tercharge. Banki będą musiały poszukać nowych źródeł dochodów, w tym głębiej sięgnąć do kieszeni swoich klientów. W jaki dokładnie sposób zostanie to zrobione przekonamy się za kilka miesięcy.

W bankach ciągle trwają dostosowania regulacyjne związane z CRR/CRD IV, co jest wyzwaniem dla całego sektora i powoduje, że w przypadku systemów IT musi być wprowadzanych dużo zmian, pozwalających na przystosowanie się do nowych unormowań. Novum jest również nadrzędność prawa UE nad regulacjami krajowymi – tylko dla wybranych obszarów ważne są nadal wytyczne krajowego regulatora, w innych obszarach obowiązuje już prawo europejskie.

Przedstawiamy 19. edycję rankingu największych polskich banków „Miesięcznika Finansowego BANK”, a w niej wyniki osiągnięte w 2013 r. W tym roku prezentujemy 24 banki, podczas gdy przed rokiem danymi podzieliło się z nami 29 instytucji. Zmniejszenie liczby uczestników to z jednej strony efekt fuzji Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. oraz Raiffeisen Banku i Polbanku EFG, z drugiej zaś nienadesłania ankiet i danych przez kilku innych uczestników rynku.

W kierunku stabilizacji

Sektor bankowy w 2013 r. miał, jeśli chodzi o dynamikę sumy bilansowej, bardzo zróżnicowane wyniki. Pokaźna grupa uczestników rankingu zanotowała jej spadek. W ogólnym rozrachunku udało się osiągnąć 7,7-procentowy wzrost aktywów wobec 1,2 proc. przed rokiem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fuzję BZ WBK i Kredyt Banku – 76,8-procentowy wzrost sumy bilansowej to efekt połączenia, a nie wzrostu skali prowadzonej działalności – jak również lepszą niż przed rokiem dynamikę liderów zestawienia – banków PKO BP S.A. i Pekao S.A. Dynamika wzrostu aktywów sektora bankowe go w Polsce wyraźnie wyhamowała w dwóch ostatnich latach. Dla większości banków dane za 2012 i 2013 r. to dane przekształcone, wynikające z innego zaksięgowania przychodów z banc assurance w latach 2012 i 2013

Tradycyjnie już pierwsze miejsce według poziomu sumy bilansowej przypadło PKO Bankowi Polskiemu, który od wielu lat praktycznie samodzielnie dominuje w tej kategorii. Tym razem jego suma bilansowa wzrosła o 3,1 proc., czyli więcej niż przed rokiem. Podobnie wygląda sytuacja dla drugiego w zestawieniu Banku Pekao S.A., który również poprawił ubiegłoroczny wynik. Na miejsce trzecie awansował Bank Zachodni WBK S.A. – a to dzięki fuzji z Kredyt Bankiem. Tylko minimalna różnica dzieli go od czwartego w zestawieniu mBanku S.A. Na pozycji piątej utrzymał się notujący w 2013 r. wysoką ponad 10-procentową dynamikę ING Bank Śląski S.A. Silne tendencje wzrostowe zauważyć można również w innych bankach sklasyfikowanych na dalszych miejscach naszego zestawienia, m.in. Santander Consumer Banku S.A., Alior Banku S.A., SGB-Banku czy Euro Banku S.A.

Nadal rosną kapitały własne banków, w 2013 r. o 11,5 proc. wobec 19 proc. przed rokiem. Dwa i trzy lata wcześniej stopa wzrosty sięgała ok. 10 proc. Zdolność do stałego zwiększania bazy kapitałowej jest cechą pozytywną, jedynie w sześciu bankach kapitały własne na koniec 2013 r. były niższe niż rok wcześniej. Największe wzrosty kapitałów do wyliczania współczynnika wypłacalności odnotowały Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Zachodni WBK. W obydwu przypadkach wzrost ten miał charakter bardziej sprawozdawczy niż rzeczywisty – w BGK proste zsumowanie kapitałów nie daje wcale tak dużej różnicy, na jaką wskazuje wyliczona dynamika – zapewne w 2013 r. część kapitałów nie uwzględniana wcześniej w kapitale regulacyjnym zaczęła być do niego zaliczana. Duży wzrost kapitałów w BZ WBK, to – o czym już wspomnieliśmy – wynik fuzja, czyli także zjawiska dość nietypowego.

Więcej informacji o poziomie aktywów i kapitale własnym poszczególnych banków uczestniczących w rankingu znajduje się w tabeli 1.

Przychody na minusie

Nie da się ciągle rosnąć, zwłaszcza wtedy, kiedy spadają nominalne stopy procentowe. Banki z reguły obniżają oprocentowanie z pewnym opóźnieniem, szybciej spadają zwykle stopy dla depozytów, kredyty – jeśli w ogóle tanieją – to nieco później. Po raz pierwszy od dłuższego czasu uczestnicy naszego rankingu odnotowali spadek przychodów. Banki, którym udało się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI