470 tys. kredytów frankowych w portfelach banków na koniec 2018 r.

470 tys. kredytów frankowych w portfelach banków na koniec 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/marek_usz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według danych Biura Informacji Kredytowej, na koniec 2018 r. banki obsługiwały 470 tys. czynnych kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Ich wartość wynosiła 107 mld zł.

Na koniec 2018 r. banki obsługiwały 470 tys. czynnych kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Ich wartość wynosiła 107 mld zł #CHF #KredytyFrankowe #ZBP #NajbliżejFinansów

Kredyty mieszkaniowe w CHF stanowiły 19,5% udziału w liczbie wszystkich kredytów mieszkaniowych oraz 24,8% w wartości całego portfela kredytów mieszkaniowych.

Portfel CHF ma najwyższą jakość spośród wszystkich portfeli kredytowych banków

Od 2012 roku banki praktycznie zaprzestały masowego udzielania nowych kredytów w CHF. Niemal cała nowa akcja kredytowa to kredyty w PLN.

Stały przyrost nowych kredytów w PLN poprawia współczynnik jakości portfela. W przypadku kredytów CHF, spłaty kredytów na poziomie ok. 22 tys. rocznie przy braku dopływu nowych, zaniżają jakość portfela.

Odsetek zagrożonych kredytów CHF udzielonych do 2012 r. wynosi 2,23%.

Współczynnik jakości analogicznego portfela kredytów mieszkaniowych w PLN – umożliwiającego porównanie – to 3,19%.

Jakość portfela kredytów frankowych

Liczba kredytów CHF maleje o ok. 22 tys. rocznie w wyniku regularnej spłaty

Według danych BIK, tempo zamykania rachunków kredytów mieszkaniowych w CHF na przestrzeni ostatnich lat jest liniowe i nie wykazuje wahań w zależności od zmian kursu PLN/CHF.

Pomiędzy styczniem 2014 r. a grudniem 2018 r. ubyło (zostało zamkniętych) 113 469 rachunków kredytów mieszkaniowych w CHF (spadek o 19%).

Jakość portfela kredytów CHF nie pogarsza się

Coraz mniej kredytów frankowych wchodzi w stan opóźnienia.

W ciągu ostatnich 2 lat liczba kredytów CHF wchodzących w stan opóźnienia > 30 dni wykazuje tendencję malejącą, podobnie jak w przypadku Kredytów w PLN. Malejącą tendencję obserwujemy także w przypadku wejść kredytów CHF w status opóźnień powyżej 90 dni. Obserwacje te podobnie jak w wypadku jakości portfela wskazują na niezależność opóźnień w spłacie od waluty kredytu.

Klienci w większości nie są zainteresowani przewalutowaniem kredytów CHF na PLN

Liczba kredytów konwertowanych na PLN z powodu opóźnienia jest niewielka.

Większość przewalutowań kredytów CHF do 2018 r. miała miejsce w wyniku konwersji z powodu opóźnienia w spłacie.

Klienci regularnie obsługujący kredyty nie są zainteresowani przewalutowaniem.

Niejasna sytuacja wokół ewentualnej regulacji ustawowej powoduje, że zarówno klienci, jak i banki wstrzymują się z decyzjami i propozycjami w zakresie warunków przewalutowania.

Obciążenia ratą kredytobiorców CHF i PLN są porównywalne, w niektórych rocznikach raty kredytów CHF są niższe niż analogicznych kredytów w PLN.

Tempo spłaty kapitału w oryginalnej walucie kredytu jest wyższe dla kredytów w CHF niż dla analogicznych kredytów w PLN w każdym roczniku.

Z powodu ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii i konsekwentnie ujemnych stawek LIBOR CHF, kredytobiorcy frankowi spłacają niemal wyłącznie kapitał kredytu.

Czy wiesz, że…?

– Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt frankowy w 2008 roku, spłacił do tej pory 31% kapitału swojego kredytu w CHF a złotówkowicz w tym samym czasie spłacił zaledwie 21% kapitału swojego kredytu?

– Z powodu ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii, frankowicze płacą dziś bardzo niskie odsetki i spłacają prawie wyłącznie kapitał kredytu?

– Frankowicz z 2005 r. sumarycznie oddał bankowi o 69 tys. mniej niż złotówkowicz z takim samym kredytem? To efekt znacząco niższych rat w pierwszych latach obsługi kredytu w CHF

– Raty kredytu frankowego o wartości 300 tys. zł udzielonego w 2005 r. są dziś na podobnym poziomie jak takiego samego kredytu w złotych?

– Kredyty frankowe to najlepiej spłacane kredyty spośród wszystkich kredytów mieszkaniowych? Na koniec 2018 r. zagrożone było zaledwie 2,22% wartości portfela frankowego.

– Do końca 2018 r. tylko 6,4 tys. kredytów w CHF spośród ok. 700 tys. wszystkich mieszkaniowych kredytów frankowych zostało wypowiedzianych z powodu złej obsługi?

– W latach 2014 -2018 przeciętnie spłacano ok. 22 tys. umów kredytów frankowych rocznie.

Źródło: Związek Banków Polskich