43 mln złotych z Programu Innowacyjna Gospodarka na Centrum Badawczo-Rozwojowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.03.250x200Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Nowych Technologii powstanie w Oświęcimiu. Unijna dotacja w wysokości ponad 43 mln zł pozwoli m.in. na opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów, w tym przede wszystkim nowych rodzajów kauczuków syntetycznych. W uroczystości przekazania umowy o dofinansowanie udział wzięła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Projekt zakłada stworzenie wyposażonego w najnowszą aparaturę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które będzie pracować nad innowacyjnymi produktami. Nowe rodzaje kauczuków pozwolą wytwórcom opon na opracowanie produktów o dużo niższych oporach toczenia i zwiększonej przyczepności do nawierzchni. Przełoży się to na zmniejszenie zużycia paliwa i poprawę bezpieczeństwa jazdy. Zostanie także opracowana nowa technologia wytwarzania głównego surowca do syntezy kauczuków, tj. butadienu. W odróżnieniu od obecnie stosowanych, będzie się ona opierała na surowcach odnawialnych.

Rozpoczęcie nowych prac badawczo-rozwojowych wymaga zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin naukowych. Dlatego też, zostanie nawiązana współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, klastrami ale także podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Małopolski. Ponadto utworzonych zostanie 21 nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii w Synthos SA” wynosi ok. 106 mln zł z czego ponad 43 mln zł stanowi dotacja z Programu Innowacyjna Gospodarka. Otwarcie Centrum planowane jest na wrzesień 2013 r., zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w czerwcu 2014 r.

Źródło: www.mrr.gov.pl