300+: oszuści wykorzystują program „Dobry Start” do wyłudzania danych. Na co uważać, składając wniosek?

300+: oszuści wykorzystują program „Dobry Start” do wyłudzania danych. Na co uważać, składając wniosek?
Źródło: MarketNews24
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jeżeli staramy się o 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci, nie powinniśmy reagować na maile, w których gmina domaga się podania numeru konta bankowego. Taki mail, to próba wyłudzenia pieniędzy.

#PrzemysławBarbrich z #ZBP: w odpowiedzi na maila z gminy czy starostwa, nie podawajmy danych, które zawarte zostały już we wniosku o #300plus #DobryStart #banki

– W odpowiedzi na maila z gminy czy starostwa, nie podawajmy danych, które zawarte zostały już we wniosku – mówi dr Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. – Nie klikajmy też w różne linki zawarte w mailach.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Czytaj także: Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”? 300 zł dla każdego ucznia >>>

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną kilkunastu polskich banków.

Co ważne, osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie. Instytucja gminna lub powiat realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

Czytaj także: 300+ i 500+: lista serwisów elektronicznych banków, w których można składać wnioski o świadczenie >>>

Źródło: MarketNews24/Związek Banków Polskich