25 lat GPW

25 lat GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Nagroda imienia Lesława A. Pagi w tym roku po raz pierwszy przyznana została osobie prawnej. Laureatem wyróżnienia, które w minionych latach otrzymywali między innymi Leszek Balcerowicz, Janusz Lewandowski czy Marek Belka, została Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która właśnie teraz obchodzi 25 rocznicę powstania. Na uroczystość, która odbyła się 6 czerwca br. w Sali Notowań warszawskiej giełdy, przybyli przedstawiciele wszystkich resortów gospodarczych polskiego rządu, instytucji finansowych oraz mediów.

Uroczystość rozpoczęła Ewa Paga – prezes Fundacji im Lesława A. Pagi, dziękując licznie zgromadzonym gościom za przybycie. Następnie zabrał głos przedstawiciel resortu rozwoju Witold Słowik, który odczytał list wystosowany do uczestników wydarzenia przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.  25-lecie polskiego rynku kapitałowego to doskonały moment, aby ocenić jego dotychczasowy rozwój i osiągnięty poziom. Zdaniem szefa resortu rozwoju polska giełda stała się symbolem sukcesu polskiej transformacji gospodarczej – zaczynając od niewielkiego parkietu zaledwie z pięcioma notowanymi spółkami (Próchnik, Tonsil, Krośnieńskie Huty Szkła, Exbud  oraz Śląska Fabryka Kabli) by po 25 latach dojść do pozycji niekwestionowanego lidera w regionie.

– Mamy za nami okres, kiedy cała Polska żyła wynikami i szokującymi zyskami – przypomniał początki warszawskiego parkietu Mateusz Morawiecki. Dziś giełda przeżywa trudniejszy okres – jednak wicepremier jest przekonany, że dobre czasy dla parkietu powinny powrócić. – Głęboko wierzę, że współczesny polski rynek kapitałowy znajdzie dla siebie drogę rozwoju, tak aby uczestniczyć we wzroście – podkreślił w swym liście.

160613.gpw.03.600x336

Do początków polskiego rynku kapitałowego nawiązał również prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal. – Cieszę się, że na sali są twórcy tego rynku – stwierdził prezes BFG, który 25 lat temu rozpoczynał pracę w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Przypomniał on, że jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania kapitału dla rozwoju we współczesnym świecie jest rynek kapitałowy. – Mam nadzieję że po ostatnim okresie nastąpi zmiana na korzyść, i pod nowym kierownictwem Pani Prezes giełda będzie się dynamicznie rozwijać – zaznaczył Zdzisław Sokal.

Małgorzata Zaleska w swym wystąpieniu odniosła się do wypowiedzi przedmówców.  – Przez 25 lat giełda bez wątpienia miała wiele sukcesów, jest uznawana za lidera w Europie Środkowej. Ale nie chcę, żyć tylko wspomnieniami. Wierzę, że przed warszawską giełdą jest wielka przyszłość – powiedziała prezes GPW. Przypomniała ona, że giełda stanowi niezbędny element rozwoju. – Bez warszawskiej giełdy dalszy rozwój gospodarczy nie będzie możliwy – podkreśliła Małgorzata Zaleska. Parkiet pełni w tym procesie podwójną rolę: jest nie tylko znakomitym źródłem finansowania ale również doskonałym miejscem na lokowanie środków oraz inwestowanie – również w horyzoncie długoterminowym. GPW podejmuje również szereg inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości finansowej Polaków. – Wierzę, że działalność edukacyjna przyniesie efekty – rzecz jasna nie od razu, tylko w dalszej perspektywie – zadeklarowała Małgorzata Zaleska.

160613.gpw.01.600x336

Szczególnym momentem obchodów było nadanie sali notowań warszawskiej giełdy imienia Lesława Pagi oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej współtwórcę polskiego rynku kapitałowego. – Ten skromny gest nadania  sali notowań imienia Lesława Pagi to to, co powinniśmy zrobić z okazji 25 lat funkcjonowania warszawskiego parkietu – zaznaczyła prezes GPW.

Dariusz Jarosz reprezentujący firmę Martis Consulting w swej prezentacji nawiązał do kryzysu, jaki obecnie dotknął polski rynek kapitałowy. Jego zdaniem spadek obrotów na giełdzie ma dwie przyczyny. Jedną z nich jest finalizacja procesu prywatyzacji, drugą – zmniejszenie roli OFE po przekazaniu części środków do ZUS. Co należy zrobić, by warszawski parkiet znowu odzyskał siłę ze swych najlepszych lat? Zdaniem prelegenta potrzebny jest przede wszystkim właściwy wybór docelowej struktury GPW. – Giełda powinna zostać albo do końca sprywatyzowana albo znacjonalizowana – uważa Dariusz Jarosz. Drugim krokiem powinno stać się wprowadzenie ulg i preferencji podatkowych dla inwestorów – analogicznych, na jakie mogą liczyć chociażby na rynku tureckim. I wreszcie trzecia konieczna zmiana to obniżka opłat giełdowych. Perspektywy dla polskiego rynku kapitałowego omawiane były również podczas debaty eksperckiej, która odbyła się w dalszej części uroczystości. Do jakich wniosków doszli dyskutanci? KNF więcej uwagi przywiązuje do rynku bankowego, a kapitałowy został zmarginalizowany. Tymczasem współczesny kapitał jest wyjątkowo mobilny – jeśli nie stworzy się odpowiednich warunków to nie ma co liczyć na powszechne inwestowanie nad Wisłą.

Centralnym punktem uroczystości było oczywiście wręczenie nagrody im. Lesława A. Pagi. Jacek Socha, przewodniczący kapituły nagrody im. Lesława A. Pagi, przypomniał, iż polska giełda od początku była jednym z najnowocześniejszych przedsięwzięć na polskim rynku – bazując już od pierwszego dnia wyłącznie na dokumentach elektronicznych. Zdaniem Jacka Sochy, bez silnej gospodarki nie ma silnej giełdy, ale nie ma też silnej giełdy bez wygaszania niepewności. – Ile czasu można dyskutować o frankowiczach? To przekłada się na niepewność inwestorów – podkreślił prelegent.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentacje artystyczne. W holu głównym warszawskiej giełdy zaprezentowano dzieła Marii Wollenberg-Kluzy oraz prace polskich malarzy – abstrakcjonistów ze zbiorów czeskiego przedsiębiorcy i kolekcjonera Jana Světlíka oraz jego małżonki Libeny. Gościem specjalnym wernisażu była Elżbieta Dzikowska.

160613.gpw.02.600x336

Karol Jerzy Mórawski