02.02.2018 – Jerzy Bańka

02.02.2018 – Jerzy Bańka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Umożliwienie sądom rozpatrywania wniosku o upadłość konsumencką w przypadkach, gdy dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oznaczać będzie nie tylko promowanie nieodpowiedzialności w zakresie gospodarowania finansami, ale również uczynienie beneficjentem upadłości konsumenckiej ewidentnych przestępców.

Jerzy Bańka

wiceprezes, ZBP