200 młodych osób ma szansę na nowy zawód i pracę w firmach w priorytetowych branżach gospodarki Pomorza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

141208.foto.400Ruszył nabór kandydatów na szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy w pomorskich firmach z branż BPO/SSC, ICT oraz sektora produkcyjnego. 200 młodych osób zdobędzie niezbędne zawodowe kwalifikacje i odbędzie praktyki w dużych firmach korporacyjnych z naszego regionu. Agencja Rozwoju Pomorza SA w ramach inicjatywy Invest in Pomerania rozpoczęła nabór osób poniżej 30 roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach zaplanowanych w projekcie "Pomorski Smart - Up".

Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP), koordynator inicjatywy Invest in Pomerania, rozpoczęła nabór kandydatów na szkolenia z branż BPO/SSC, ICT oraz sektora produkcyjnego, organizowane w ramach projektu „Pomorski Smart – Up”. Oferta bezpłatnych szkoleń kierowana jest do młodych ludzi zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego,  którzy nie ukończyli 30 roku życia, są bezrobotni lub pozostają bez zatrudnienia i planują podjąć pracę w pomorskich firmach. Udział w projekcie pozwoli 200 młodym osobom na zdobycie kwalifikacji zawodowych, które są obecnie najbardziej poszukiwane przez pracodawców na pomorskim rynku pracy. Organizowane przez ARP szkolenia to odpowiedź na potrzeby firm z priorytetowych sektorów gospodarki województwa pomorskiego.

Rekrutacja ma charakter ciągły aż do wyczerpania miejsc, a pierwsze szkolenia rozpoczną się już w styczniu 2015 r. Obejmą tematykę Finance&Accounting, czyli księgowość korporacyjną, pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do pracy na stanowiskach typu „Junior Accountant”. Zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim oraz do wyboru polskim i niemieckim będą przede wszystkim kładły nacisk na zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności. Obejmą m.in. zagadnienia ogólne finansowo-księgowe, specyfikę sektora BPO/SSC, zastosowanie narzędzi Excel, obsługę systemów finansowo-księgowych klasy ERP, praktyczną obsługę SAP oraz specyfikę środowiska korporacyjnego.

Bezpośrednio po szkoleniach uczestnicy będą mieli szansę na wykazanie się zdobytą wiedzą w realiach pomorskich korporacji podczas 300 godzinnych praktyk.

Obok księgowości korporacyjnej rekrutacja rozpoczyna się również na szkolenia „Customer Service” przygotowujące do profesjonalnej obsługi zagranicznego klienta korporacyjnego w centrach BPO/SSC oraz w centrach logistycznych.  Prowadzone będą  również w języku polskim i angielskim.  Obejmą swoją tematyką zagadnienia sprzedaży, obsługi, sprawną komunikację, zastosowanie narzędzi Excel i  specyfikę środowiska korporacyjnego. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku na tak wykwalifikowanych pracowników, wielu z uczestników, dzięki ukończeniu szkoleń, będzie miało zwiększone szanse na znalezienie pracy w pomorskich korporacjach.

Szczegółowe informacje o zasadach prowadzonej rekrutacji dostępne są na stronach: www.investinpomerania.pl/szkolenia, www.pomorskismartup.pl oraz www.arp.gda.pl.  Zainteresowani udziałem w szkoleniach mogą składać dokumenty w Biurze Projektu w Agencji Rozwoju Pomorza SA przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00. Dokumenty można składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres szkolenia@investinpomerania.pl, pocztą tradycyjną lub faksem 58 30 11 341.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ulotka – pobierz.

141208.plakat.small.566

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego.  Od 14 lat umożliwia pomorskim przedsiębiorcom korzystać z dotacji unijnych. Wdraża Fundusze Europejskie dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, realizuje ważne dla Pomorza projekty m.in. zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły,  prowadzi Centrum Obsługi Inwestora, świadczy usługi informacyjne, konsultingowe i szkoleniowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Realizuje projekty europejskie o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą, która w oparciu o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Inicjatywę tworzą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje działania inicjatywy.

BPO – Business Process Outsourcing – wyspecjalizowane firmy lub ich jednostki organizacyjne, które na zlecenie innych przedsiębiorstw przejmują realizację wybranych, nieprodukcyjnych procesów biznesowych.

SSC – Shared Service Center – wyodrębnione jednostki usługowe danego przedsiębiorstwa lub samodzielne podmioty gospodarcze działające na rzecz macierzystej organizacji i jej oddziałów, obsługujące powierzone im procesy biznesowe.

Projekt „Pomorski Smart – Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście branż priorytetowych dla województwa pomorskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób młodych poprzez udział w szkoleniach, w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy w priorytetowych sektorach gospodarki Pomorza.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego