200 mld zł ze środków unijnych wsparło rozwój kraju

200 mld zł ze środków unijnych wsparło rozwój kraju
Fot. stock.adobe.com/foto_tech
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 2010 roku Bank Gospodarstwa Krajowego jest płatnikiem przyznanych Polsce środków europejskich. Wypłaty osiągnęły już poziom 200 mld zł, a dwustumiliardowa złotówka została wypłacona dzisiaj na realizację projektu w obszarze gospodarki wodnej w woj. dolnośląskim.

Od 4 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 oraz w ramach krajowego współfinansowania. Płatności są dokonywane na podstawie zleceń przesyłanych do BGK przez instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające, które zawarły umowy z beneficjentami oraz niektóre państwowe jednostki budżetowe.

Do celów obsługi przepływu środków europejskich i krajowego współfinansowania, w BGK został stworzony i uruchomiony specjalny system umożliwiający wprowadzanie zleceń płatności w formie elektronicznej. System BGK-Zlecenia między innymi pozwala użytkownikom na bieżąco monitorować status płatności.

Z portalu korzysta już ponad 420 upoważnionych instytucji. Dotychczas zarejestrowanych zostało blisko 5,5 tys. użytkowników portalu. Dokonano blisko 600 tys. wypłat na rzecz 46,4 tys. beneficjentów. Obowiązująca obecnie elektroniczna forma składania zleceń, dająca również możliwość ich korekty i generowania raportów, zdecydowanie przyspiesza i ułatwia obsługę przepływu środków europejskich na wszystkich etapach programu.

Płatności realizowane są przez BGK cztery razy w ciągu miesiąca według określonego przez Ministerstwo Finansów terminarza. Obsługiwany przez BGK system nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać dodatkowych dokumentów, ani ponosić dodatkowych kosztów.

Powierzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego roli płatnika środków europejskich zapewnia płynne finansowanie projektów, z drugiej zaś strony pozwala na racjonalne i efektywne zarządzanie środkami budżetu państwa. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie płatnikiem środków europejskich również w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w roku 1924 z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i ministra skarbu. Od początku istnienia, BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego