15-lecie Forum Technologii Bankowych: RegTech czy tsunami? Dostawcy technologii kontra otoczenie regulacyjne

15-lecie Forum Technologii Bankowych: RegTech czy tsunami? Dostawcy technologii kontra otoczenie regulacyjne
Fot. mark.f/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Implementacja przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych zajmuje coraz więcej czasu nie tylko pracownikom instytucji finansowych. Również dostawcy technologii teleinformatycznych dla banków w coraz większym stopniu muszą uwzględniać zmieniające się jak w kalejdoskopie wymogi regulacyjne przy tworzeniu nowych produktów bądź też aktualizacji już istniejących.

Ten niełatwy i odpowiedzialny proces nie przez wszystkich bywa oceniany negatywnie. Do słownika światowego sektora bankowego weszło już pojęcie RegTech, oznaczające korzystny wpływ aktywności legislacyjnej na szczeblu krajowym i europejskim na rozwój technologiczny branży. Jak to zjawisko oceniają przedstawiciele sektora IT? Czym jest dla nich bezprecedensowy przyrost nowych aktów prawnych na przestrzeni ostatnich lat – RegTechem czy raczej regulacyjnym tsunami? Które spośród przepisów można uznać za najsilniejszą motywację dla postępu, a które zaliczyć należy do hamulcowych rozwoju? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do przedstawicieli podmiotów, będących członkami Forum Technologii Bankowych.

Monika Dobrowolska
Compliance Manager
Blue Media:

RODO nie powinno i w praktyce nie stanowi utrudnienia dla profesjonalnych podmiotów w zakresie ich współpracy z bankami. W dobrze zorganizowanych firmach, które opierają swoją działalność na jasnych, przejrzystych procesach, stosowanie RODO może wręcz przynosić korzyści i dawać szansę na oferowanie usług zgodnych z wysokimi oczekiwaniami zarówno banków, jak i klientów.

Inaczej ma się sprawa ze stosowaniem IV Dyrektywy AML/CFT. Stanowi ona spore utrudnienie dla firm działających w branży fintechowej, przede wszystkim dlatego, że przepisy dyrektywy nakładają takie same obowiązki na wszystkie instytucje obowiązane, bez względu na zakres i charakter ich działalności. Należy też pamiętać, że pomimo wykonania wszystkich obowiązków AML-owych przez jedną z instytucji, te same działania wobec tego samego klienta czy transakcji musi podjąć kolejny podmiot.
W przypadku firm działających wyłącznie online, rygorystyczne spełnianie niektórych z obowiązków bywa uciążliwe dla klientów, co odbija się negatywnie na tempie rozwoju tych podmiotów.
Generalnie dużym utrudnieniem w początkowej fazie współpracy może być konieczność zaznajomienia się firm IT z licznymi aktami regulującymi działalność bankową i dostosowanie się do wysokich wymagań stawianych kontrahentom przez banki. Innowacyjność rozwiązań musi uwzględniać wymagania regulacyjne, a co za tym idzie – podlega pewnym ograniczeniom.

Piotr Piwowar
dyrektor Biura Analizy Biznesowej, Bazy i Systemy Bankowe:

Dynamiczne zmiany regulacji prawnych dla sektora bankowego postrzegane są przez BSB jako szansa na oferowanie nowych rozwiązań dedykowanych. Problem z dostosowaniem produktów do wprowadzanych wymogów, a w konsekwencji również z ich oferowaniem, pojawia się w momencie, kiedy przepisy są niedoprecyzowane. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony wiadomo, że nowa regulacja będzie obowiązywała, jednak z drugiej strony jej faktyczne stosowanie nie jest możliwe ze względu na braki w szczegółowych przepisach wykonawczych. Taką niedookreśloną sytuację prawną mamy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK