12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, wnioski można składać od 27 lipca

12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, wnioski można składać od 27 lipca
Jadwiga Emilewicz,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakładającego przekazanie 12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR).

#JadwigaEmilewicz: Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln złotych

Z puli Funduszu 5 mld zł trafi do gmin i 1 mld zł do powiatów – według specjalnego algorytmu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje.

„Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital” – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Elektronicznie za pośrednictwem wojewody

Wsparcie udzielane ma być na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek.

Wnioski samorządy mogą składać do wojewody od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda najpóźniej do 17 sierpnia 2020 r. ma przekazać informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do prezesa Rady Ministrów. Środki za pośrednictwem wojewodów na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

6 mld złotych, na jakie cele?

Natomiast dodatkowa pula środków w wysokości 6 mld złotych ma być przekazywana  na konkretne inwestycje, wg kryteriów określonych w uchwale. Są to:
•    realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
•    kompleksowość planowanych inwestycji;
•    ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
•    koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
•    liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
•    relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
•    wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
•    zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nabór wniosków ma ogłaszać Prezes Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. Na rok 2020 zaplanowano co najmniej dwa terminy.

Decyzję o przyznaniu środków ma podejmować prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji, w skład której mają przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni.

Źródło: ISBnews